Wandel4daagse Zwartsluis

Organisatie.


De organisatie van dit evenement is bij de plaatselijke buurtvereniging.


Buurtvereniging “de Moerasvogel”
P/a de Zwanebloem 15
8064 HK Zwartsluis
www.moerasvogel.eu