Wandel4daagse Zwartsluis

Reglement Wandelvierdaagse Zwartsluis:

Veiligheid:

1- Meedoen is op eigen risico!

2- Elkaar niet inhalen tijdens het wandelen.

3- Er wordt altijd gelopen op trottoirs, of indien niet aanwezig, op het fietspad.

4- Orders van politie, verkeersregelaars en organisatie dienen te worden opgevolgd.


Gedrag:

1- Het is verboden afval langs de routes te deponeren. Bij de controleposten staan afvalbakken.

2- Er mag niet in bomen geklommen worden of door struiken worden

gelopen.

3- Neem een beperkte hoeveelheid eten mee, maar wel voldoende water.

4- Zorg voor goede wandelschoenen (geen nieuwe schoenen of slippers)


Aansprakelijkheid:

1- De buurtverenigingen zijn verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.

2- De buurtverenigingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor;

Geleden en/of aangebrachte schade voor, tijdens of na de tocht.

Enigerlei zaken aangaande wandelaars zonder startbewijs

Deelnemers die zich niet houden aan dit reglement, of de aanwijzingen van de organisatie.

3- Bij een geschil is het oordeel van de organisatie bindend.

Noodgevallen:

1- De organisatie heeft zich verzekerd van ondersteuning van het rode kruis.

2- In geval van nood is de organisatie te bereiken via de telefoonnummers die op het voorblad van het boekje staan.